فروشگاه اینترنتی خورشیدشاپ

شرک ۴

مشخصات مرجع صادرکننده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - کارگردان : Mike Mitchell - نویسنده : Josh Klausner و Darren Lemke - ژانر : کمدی - تعداد دیسک : 1 - نوع دیسک : DVD - سال ساخت : 2010 - مدت زمان : 85 - محصول کشور : آمریکا

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شرک 3

مشخصات مرجع صادرکننده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - کارگردان : Raman Hui و Chris Miller - نویسنده : William Steig و Andrew Adamson و Chris Miller و Aron Warner - ژانر : کمدی - تعداد دیسک : 1 - نوع دیسک : DVD - سال ساخت : 2007 - مدت زمان : 92 - محصول کشور : آمریکا

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شرک 2

مشخصات کارگردان : Kelly Asbury و Andrew Adamson - نویسنده : Andrew Adamson و Joe Stillman و J. David Stem و David N. Weiss - ژانر : کمدی - تعداد دیسک : 1 - نوع دیسک : DVD - سال ساخت : 2004 - مدت زمان : 88 - محصول کشور : آمریکا - خلاصه داستان : داستان از این قرار است که نوزادی کت و شلوار پوشیده که توانایی انجام کارهای خارق العاده ای را دارد، وارد خانواده ای شده و با پسر ۷ ساله ی این خانواده جفت می شود تا جلوی توطئه ی ناجوانمردانه مدیرعامل یک شرکت را بگیرد و ….

۶,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شرک 1

مشخصات مرجع صادرکننده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - کارگردان : Vicky Jenson و Andrew Adamson - نویسنده : William Steig و Ted Elliott و Terry Rossio و Joe Stillman و Roger S.H. Schulman و Cody Cameron و Chris Miller و Conrad Vernon - ژانر : کمدی - تعداد دیسک : 1 - نوع دیسک : DVD - سال ساخت : 2001 - مدت زمان : 48 - محصول کشور : آمریکا - خلاصه داستان : داستان از این قرار است که نوزادی کت و شلوار پوشیده که توانایی انجام کارهای خارق العاده ای را دارد، وارد خانواده ای شده و با پسر ۷ ساله ی این خانواده جفت می شود تا جلوی توطئه ی ناجوانمردانه مدیرعامل یک شرکت را بگیرد و ….

۵,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

عصر یخبندان: جستجوی بزرگ

مشخصات مرجع صادرکننده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - کارگردان : Ricardo Curtis - نویسنده : Jim Hecht - ژانر : کمدی - تعداد دیسک : 1 - نوع دیسک : DVD - سال ساخت : 2016 - مدت زمان : 40 - محصول کشور : آمریکا

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

عصر یخبندان 5 : مسیر برخورد

مشخصات مرجع صادرکننده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - کارگردان : Mike Thurmeier - نویسنده : Michael Wilson و Michael Berg و Yoni Brenner - ژانر : کمدی - تعداد دیسک : 1 - نوع دیسک : Blu-Ray - سال ساخت : 2016 - مدت زمان : 94 - محصول کشور : آمریکا

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

عصر یخبندان 4: رانش قاره ای

مشخصات مرجع صادرکننده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - کارگردان : Steve Martino - نویسنده : Michael Berg - ژانر : کمدی - تعداد دیسک : 1 - نوع دیسک : DVD - سال ساخت : 2012 - مدت زمان : 86 - محصول کشور : آمریکا - خلاصه داستان : داستان از این قرار است که نوزادی کت و شلوار پوشیده که توانایی انجام کارهای خارق العاده ای را دارد، وارد خانواده ای شده و با پسر ۷ ساله ی این خانواده جفت می شود تا جلوی توطئه ی ناجوانمردانه مدیرعامل یک شرکت را بگیرد و ….

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

عصر یخبندان 3: ظهور دایناسورها

مشخصات مرجع صادرکننده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - کارگردان : Carlos Saldanha - نویسنده : Peter Ackerman - ژانر : کمدی - تعداد دیسک : 1 - نوع دیسک : DVD - سال ساخت : 2009 - مدت زمان : 88 - محصول کشور : آمریکا - خلاصه داستان : داستان از این قرار است که نوزادی کت و شلوار پوشیده که توانایی انجام کارهای خارق العاده ای را دارد، وارد خانواده ای شده و با پسر ۷ ساله ی این خانواده جفت می شود تا جلوی توطئه ی ناجوانمردانه مدیرعامل یک شرکت را بگیرد و ….

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

عصر یخبندان 2: ذوب شدن یخ ها

مشخصات مرجع صادرکننده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - کارگردان : Carlos Saldanha - نویسنده : Jim Hecht و Peter Gaulke و Gerry Swallow - ژانر : کمدی - تعداد دیسک : 1 - نوع دیسک : DVD - سال ساخت : 2006 - مدت زمان : 92 - محصول کشور : آمریکا - خلاصه داستان : داستان از این قرار است که نوزادی کت و شلوار پوشیده که توانایی انجام کارهای خارق العاده ای را دارد، وارد خانواده ای شده و با پسر ۷ ساله ی این خانواده جفت می شود تا جلوی توطئه ی ناجوانمردانه مدیرعامل یک شرکت را بگیرد و ….

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

عصر یخبندان 1

مشخصات مرجع صادرکننده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - کارگردان : Chris Wedge - نویسنده : Michael Berg و Michael J. Wilson و Peter Ackerman - ژانر : کمدی - تعداد دیسک : 1 - نوع دیسک : DVD - سال ساخت : 2002 - مدت زمان : 81 - محصول کشور : آمریکا - خلاصه داستان : داستان از این قرار است که نوزادی کت و شلوار پوشیده که توانایی انجام کارهای خارق العاده ای را دارد، وارد خانواده ای شده و با پسر ۷ ساله ی این خانواده جفت می شود تا جلوی توطئه ی ناجوانمردانه مدیرعامل یک شرکت را بگیرد و ….

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

دانشگاه هیولاها

مشخصات مرجع صادرکننده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - کارگردان : Dan Scanlon - نویسنده : Dan Gerson و Robert L. Baird و Dan Scanlon - ژانر : کمدی - تعداد دیسک : 1 - نوع دیسک : DVD - سال ساخت : 2013 - مدت زمان : 89 - محصول کشور : آمریکا - خلاصه داستان : داستان از این قرار است که نوزادی کت و شلوار پوشیده که توانایی انجام کارهای خارق العاده ای را دارد، وارد خانواده ای شده و با پسر ۷ ساله ی این خانواده جفت می شود تا جلوی توطئه ی ناجوانمردانه مدیرعامل یک شرکت را بگیرد و ….

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

کارخانه هیولاها

مشخصات مرجع صادرکننده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - کارگردان : Pete Docter - نویسنده : Andrew Stanton و Dan Gerson - ژانر : کمدی - تعداد دیسک : 1 - نوع دیسک : DVD - سال ساخت : 2001 - مدت زمان : 82 - محصول کشور : آمریکا - خلاصه داستان : داستان از این قرار است که نوزادی کت و شلوار پوشیده که توانایی انجام کارهای خارق العاده ای را دارد، وارد خانواده ای شده و با پسر ۷ ساله ی این خانواده جفت می شود تا جلوی توطئه ی ناجوانمردانه مدیرعامل یک شرکت را بگیرد و ….

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

داستان اسباب بازی 4

مشخصات مرجع صادرکننده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - کارگردان : Josh Cooley - ژانر : کمدی - تعداد دیسک : 1 - نوع دیسک : DVD - سال ساخت : 2019 - مدت زمان : 90 - محصول کشور : آمریکا - خلاصه داستان : داستان از این قرار است که نوزادی کت و شلوار پوشیده که توانایی انجام کارهای خارق العاده ای را دارد، وارد خانواده ای شده و با پسر ۷ ساله ی این خانواده جفت می شود تا جلوی توطئه ی ناجوانمردانه مدیرعامل یک شرکت را بگیرد و ….

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

داستان اسباب بازی های 3

مشخصات مرجع صادرکننده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - کارگردان : Lee Unkrich - نویسنده : Michael Arndt - ژانر : کمدی - تعداد دیسک : 1 - نوع دیسک : DVD - سال ساخت : 2010 - مدت زمان : 102 - محصول کشور : آمریکا - خلاصه داستان : داستان از این قرار است که نوزادی کت و شلوار پوشیده که توانایی انجام کارهای خارق العاده ای را دارد، وارد خانواده ای شده و با پسر ۷ ساله ی این خانواده جفت می شود تا جلوی توطئه ی ناجوانمردانه مدیرعامل یک شرکت را بگیرد و ….

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

داستان اسباب بازی 2

مشخصات مرجع صادرکننده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - کارگردان : Ash Brannon و John Lasseter - نویسنده : Andrew Stanton و Rita Hsiao و Chris Webb و Doug Chamberlin - ژانر : کمدی - تعداد دیسک : 1 - نوع دیسک : DVD - سال ساخت : 1999 - مدت زمان : 90 - محصول کشور : آمریکا - خلاصه داستان : داستان از این قرار است که نوزادی کت و شلوار پوشیده که توانایی انجام کارهای خارق العاده ای را دارد، وارد خانواده ای شده و با پسر ۷ ساله ی این خانواده جفت می شود تا جلوی توطئه ی ناجوانمردانه مدیرعامل یک شرکت را بگیرد و ….

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

داستان اسباب بازی 1

مشخصات مرجع صادرکننده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - کارگردان : John Lasseter - نویسنده : John Lasseter و Pete Docter - ژانر : ماجراجویی - تعداد دیسک : 1 - نوع دیسک : DVD - سال ساخت : 1995 - مدت زمان : 76 - محصول کشور : آمریکا - خلاصه داستان : داستان از این قرار است که نوزادی کت و شلوار پوشیده که توانایی انجام کارهای خارق العاده ای را دارد، وارد خانواده ای شده و با پسر ۷ ساله ی این خانواده جفت می شود تا جلوی توطئه ی ناجوانمردانه مدیرعامل یک شرکت را بگیرد و ….

۸,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شگفت انگیزان 2

مشخصات کارگردان : Brad Bird - نویسنده : Brad Bird - ژانر : کمدی - تعداد دیسک : 1 - نوع دیسک : DVD - سال ساخت : 2018 - مدت زمان : 117 - محصول کشور : آمریکا - خلاصه داستان : داستان از این قرار است که نوزادی کت و شلوار پوشیده که توانایی انجام کارهای خارق العاده ای را دارد، وارد خانواده ای شده و با پسر ۷ ساله ی این خانواده جفت می شود تا جلوی توطئه ی ناجوانمردانه مدیرعامل یک شرکت را بگیرد و ….

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

شگفت انگیزان

مشخصات مرجع صادرکننده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - کارگردان : Brad Bird - نویسنده : Brad Bird - ژانر : کمدی - تعداد دیسک : 1 - نوع دیسک : DVD - سال ساخت : 2004 - مدت زمان : 114 - محصول کشور : آمریکا - خلاصه داستان : داستان از این قرار است که نوزادی کت و شلوار پوشیده که توانایی انجام کارهای خارق العاده ای را دارد، وارد خانواده ای شده و با پسر ۷ ساله ی این خانواده جفت می شود تا جلوی توطئه ی ناجوانمردانه مدیرعامل یک شرکت را بگیرد و ….

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انیمیشن پارک عجایب

مشخصات مرجع صادرکننده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - کارگردان : Dylan Brown - ژانر : ماجراجویی - تعداد دیسک : 1 - نوع دیسک : DVD - سال ساخت : 2019 - مدت زمان : 86 - محصول کشور : آمریکا - اسپانیا - خلاصه داستان : داستان از این قرار است که نوزادی کت و شلوار پوشیده که توانایی انجام کارهای خارق العاده ای را دارد، وارد خانواده ای شده و با پسر ۷ ساله ی این خانواده جفت می شود تا جلوی توطئه ی ناجوانمردانه مدیرعامل یک شرکت را بگیرد و ….

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انیمیشن هتل ترانسیلوانیا 3

مشخصات شماره مجوز : 43523514 - مرجع صادرکننده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - کارگردان : بت آلی - نویسنده : بت آلی - ژانر : کمدی - تعداد دیسک : 1 - نوع دیسک : DVD - سال ساخت : 2015 - مدت زمان : 80 - محصول کشور : امریکا - خلاصه داستان : داستان از این قرار است که نوزادی کت و شلوار پوشیده که توانایی انجام کارهای خارق العاده ای را دارد، وارد خانواده ای شده و با پسر ۷ ساله ی این خانواده جفت می شود تا جلوی توطئه ی ناجوانمردانه مدیرعامل یک شرکت را بگیرد و ….

۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انیمیشن سینمایی توربو

مشخصات مرجع صادرکننده : وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی - ژانر : اکشن, ماجراجویی - مناسب برای رده سنی : بزرگتر از 3 سال, بزرگتر از 7 سال, بزرگتر از 12 سال, بزرگتر از 15 سال, بزرگتر از 18 سال - تعداد دیسک : 1 - نوع دیسک : DVD - سال ساخت : 2013 - مدت زمان : 96 - محصول کشور : آمریکا - خلاصه داستان : داستان این انیمیشن درباره یک حلزون باغچه‌ای به نام توربو است که از کُند بودن خسته شده و دوست دارد مثل ماشین‌های مسابقه «فرمول یک»، سریع باشد. دیگران او را به دلیل محال بودن آرزویش مسخره می کنند اما توربو همچنان برای رسیدن به رویایش تلاش می‌کند.

۱۲,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا

انیمیشن بچه رئیس

مشخصات ژانر : کمدی, خانوادگی, هیجان انگیز - مناسب برای رده سنی : بزرگتر از 3 سال - سال ساخت : 2017 - خلاصه داستان : داستان از این قرار است که نوزادی کت و شلوار پوشیده که توانایی انجام کارهای خارق العاده ای را دارد، وارد خانواده ای شده و با پسر ۷ ساله ی این خانواده جفت می شود تا جلوی توطئه ی ناجوانمردانه مدیرعامل یک شرکت را بگیرد و ….

۱۰,۰۰۰ تومان

جزئیات کالا